Nhảy đến nội dung

Trung tâm anh ngữ VUS tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

VUS tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

* Điều kiện 

  • Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành sư phạm tiếng Anh; hoặc 
  • Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ giảng dạy (có thể bổ sung sau)
  • Có thể làm việc được các buổi tối trong tuần và sáng chiều cuối tuần
VUSVUS