Nhảy đến nội dung

Hội thảo chuyên đề Academic Thinking in Education

Từ ngày 11/1 đến 16/1/2024 tại phòng A0101, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề gồm 6 phiên họp về chủ đề "Academic Thinking in Education" nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu cho các giảng viên.

Workshop

Dưới sự hướng dẫn của TS. Bảo Đạt, các phiên họp xoay quanh việc tìm hiểu các vấn đề trong giáo dục đương đại và phát triển khả năng tư duy phản biện trong học thuật. Trong hai tuần Hội thảo chuyên đề diễn ra, người tham dự học cách xác định chủ đề nghiên cứu, thu thập minh chứng khoa học, phê bình tài liệu, và cách trình bày lập luận trong nghiên cứu.

Workshop

Các phiên của Hội thảo đều kết hợp giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn để giúp người tham dự áp dụng được kiến thức vào thực hành. Trong phiên cuối của Hội thảo, người tham dự được trình bày chủ đề nghiên cứu của mình thông qua buổi triển lãm poster.

Workshop

TS. Bảo Đạt chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể GV KNN.
TS. Bảo Đạt chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể GV KNN.