Nhảy đến nội dung

Chương trình chất lượng cao

1. Thông tin tuyển sinh

  • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2022)
  • Mã ngành: F7220201
  • Học vị: Cử nhân
  • Loại hình đào tạo: Đại học chính quy
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Tiêu chí tuyển sinh:

         Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ ĐK nhập học theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức tuyển sinh (Xem chi tiết)

 

Tuyển sinh KNN

 

Tuyển sinh KNN