Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Mã ngành : 7220204

1. Thông tin tuyển sinh

  • Mã ngành - cơ sở TP. HCM: 7220204
  • Loại hình đào tạo: Đại học chính quy
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Tiêu chí tuyển sinh:

          Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ ĐK nhập học theo quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT.

2. Phương thức tuyển sinh (Xem chi tiết)

3. Các mốc thời gian tuyển sinh 2023 (Xem chi tiết)

TS1

 

TS2