Nhảy đến nội dung
Chung kết xếp hạng cuộc thi "FFL- HERE WE GO" lần I
Từ ngày 18/06 đến 25/07/2023 đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "FFL- HERE WE GO" lần I, và 10 clips đã được chọn và upload lên Facebook fanpage của Khoa Ngoại ngữ.
Subscribe to HERE WE GO