Nhảy đến nội dung
Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ tại trường ĐH Tôn Đức Thắng - ICLD 2016
Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ (The First International Conference on Language Development - ICLD 2016) đã được khai mạc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Diễn giả chính của Hội nghị quốc tế ICLD 2016
Diển giả chính GS.TS. Andrew Lian đến từ Trường đại học kỹ thuật Suranaree, Nakhon Ratchasima, Thái lan
Subscribe to Hội nghị quốc tế