Nhảy đến nội dung

Các hoạt động và sự kiện Khoa tháng 6/2024

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN TRONG THÁNG 6/2024

1. Hoạt động học thuật (online)

  • Hoạt động Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp: 15/6 – 25/7/2024
  • Hoạt động Thi từ ca phú Trung Hoa: 08/6 – 10/6/2024
  • Hoạt động Multicultural Indentiy season IV: 15/6 – 25/6/2024

2. Hoạt động phong trào, thể thao:

  • Hoạt động thể thao “FFL’s Adventure Race season IV: 29/06/2024
  • Hoạt động work shop Kỹ năng biểu diễn sân khấu: 20/6/2024        
  • Hoạt động work shop Kỹ năng thanh nhạc: 11/7/2024

3. Hoạt động tình nguyện:

  • Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024: 15/6 – 15/7/2024