Nhảy đến nội dung
Buổi giao lưu văn hoá Thái Lan - Việt Nam
Chiều ngày 24/04/2024 tại phòng D0105, Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi Giao lưu văn hoá với đoàn sinh viên đến từ trường Đại học Kasetsart (Thái Lan). 
Lớp học nấu ăn của sinh viên Đại học Kasetsart (Thái Lan) tại Khoa Ngoại ngữ (TDTU)
Ngày 16/04/2024 tại FFL Zone, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi Workshop dạy nấu ăn cho 06 SV quốc tế đến từ Đại học Kasetsart (KU) - Thái Lan. Đây là một trong những hoạt động trao đổi SV giữa Khoa Ngoại ngữ - TDTU và Trường Đại học Kasetsart (KU) Thái Lan.
KPS Educational Camp tại TDTU 2023
Từ ngày 23 - 27/04/2023, Khoa Ngoại ngữ - TDTU đã tổ chức hoạt động trải nghiệm ngắn ngày “KPS Educational Camp tại TDTU 2023” cho 05 sinh viên quốc tế đến từ Trường Đại học Kasetsart.
Tuần lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế - ICF 2019
Sáng ngày 11/6/2019, Khoa ngoại ngữ trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức tuần lễ giao lưu văn hóa quốc tế ICF 2019 (International Cultural Festival).
Khai giảng khóa học "English And Culture Course" đợt III cho SV Thái Lan
Chiều ngày 30/07/2018, tại phòng họp C, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học "English And Culture Course" đợt III cho Đoàn SV Đại học Nakhon Pathom Rajabhat Thái Lan.
Khai giảng khóa học "English And Culture Course" đợt II cho SV Thái Lan
Chiều ngày 16/07/2018, tại phòng họp C, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học "English And Culture Course" đợt II cho Đoàn SV Đại học Nakhon Pathom Rajabhat Thái Lan.
Subscribe to Giao lưu VH quốc tế