Nhảy đến nội dung
Sinh viên Khoa NN tham quan công ty Extreme Max
Vào ngày 20/05/2023, Ban Hợp tác Doanh Nghiệp Khoa NN đã tổ chức buổi tham quan tại công ty Extreme Max cho khoảng 50 sinh viên năm 3 & 4 ngành Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh.
Sinh viên Khoa NN tham quan công ty HANTEX
Vào ngày 06/05/2023, Ban Hợp tác Doanh Nghiệp Khoa NN đã tổ chức buổi tham quan tại công ty HANTEX cho khoảng 50 sinh viên năm 3 & 4 ngành Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh.
Sinh viên Khoa NN kiến tập thực tế tại công ty AVERY DENNINSON
Vào ngày 07/12/2022, Ban Hợp tác Doanh Nghiệp Khoa NN đã tổ chức buổi tham quan kiến tập tại công ty Avery Dennison cho các sinh viên Ngành Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh tham gia.
Sinh viên Khoa NN kiến tập thực tế tại công ty POWER TECH
Vào ngày 26/11/2022, Ban Hợp tác Doanh Nghiệp Khoa NN đã tổ chức buổi tham quan kiến tập tại công ty POWER TECH cho sinh viên Ngành Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh.
Sinh viên khoa Ngoại ngữ kiến tập thực tế tại công ty HANTEX
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, trải nghiệm và tìm hiểu về cách thức vận hành, nguyên lý hoạt động của nhà máy với công nghệ hiện đại 4.0
Sinh viên khoa Ngoại ngữ kiến tập thực tế tại công ty Jinyu
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ  được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, trải nghiệm và tìm hiểu về cách thức vận hành, nguyên lý hoạt động của nhà máy, quản lý kho bãi,...
Subscribe to Tham quan doanh nghiệp