Nhảy đến nội dung
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh), Mã ngành: 7220204A
Tổng quan chương trình

1.Giới thiệu ngành:

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Mã ngành : 7220204
Tổng quan chương trình

1. Giới thiệu ngành:
    Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tôn Đức Thắng la một trong những địa chỉ uy tín đào tạo ra những cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năng động, nhiệt tình, thành thạo về tiếng Trung Quốc cho thị trường lao động đa dạng.

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiêu chuẩn), Mã ngành : 7220201
Tổng quan chương trình

1. Giới thiệu ngành:

Ngành Ngôn ngữ Anh (chất lượng cao), Mã ngành: F7220201
Tổng quan 

1. Giới thiệu chương trình

Subscribe to Danh mục ngành