Nhảy đến nội dung

Các đề tài nghiên cứu khoa học SV đã nghiệm thu

1. Đề tài: "Sơ khảo về chữ dị thể trong tác phẩm 'Quốc âm thi tập' của Nguyễn Trãi"

   - SV thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trúc (MSSV: 01302227 - lớp: 13000202)

   - GVHD: TS. Từ Chí Thành

2. Đề tài: "Hình tượng rồng trong thành ngữ tiếng Hán hiện đại"

   - SV thực hiện: Trần thị Yến Nhi (MSSV: 01302146 - lớp: 13000201)

   - GVHD: TS. Từ Chí Thành

3. Đề tài: "Các đặc điểm về hình thể chữ Hán có bộ 'Nhân' trong quá trình phát triển"

   - SV thực hiện: Lê Huỳnh Đức (MSSV: 01302058 - lớp: 13000201)

   - GVHD: ThS. Lương Diệu Vinh

4. Đề tài tiếng Anh: "Ứng dụng các bài hát tiếng Anh vào việc học phát âm của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh"

    - SV thực hiện: Nguyễn Thị Chí Thảo

    - GV hướng dẫn: ThS. Phạm Hướng Ngọc Uyên

5. Đề tài tiếng Trung: "Những lỗi sai phổ biến khi sử dụng trợ từ ngữ khí tiếng Trung trong quá trình học"

    - SV thực hiện: Phạm Thị Hoài Nam

    - GV hướng dẫn: TS. Từ Chí Thành