Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu khoa học

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

Nghiên cứu khoa học SV là một hoạt động thường niên, quan trọng trong suốt quá trình học. Thông qua hoạt động nghiên cứu, sinh viên có điều kiện tìm hiểu học tập chuyên sâu, nâng cao kỹ năng tự học và làm việc nhóm, giúp bản thân thích nghi tốt với môi trường làm việc trong tương lai, và tăng cơ hội xin các học bổng các chương trình sau đại học.

a. Đối tượng tham gia:

    Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường trừ SV năm cuối (Sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).

b. Hình thức tham gia:

    Sinh viên đăng ký theo các hình thức sau đây:

    - Cá nhân.

    - Nhóm: Tối đa là 03 (ba) thành viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm đề tài.

    Lĩnh vực nghiên cứu: ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, biên phiên dịch, văn hóa...

c. Hồ sơ đăng ký:

    Liên hệ được tư vấn và nhận hồ sơ: thầy Từ Chí Thành

    Email: tuchithanh@tdtu.edu.vn


CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN ĐÃ NGHIỆM THU

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐÃ NGHIỆM THU