Nhảy đến nội dung
Chuỗi Workshop “Nghiên cứu Thực nghiệm và Nghiên cứu Khảo sát trong Giảng dạy Tiếng Anh” và “Sử dụng SPSS phân tích dữ liệu định lượng trong NCKH”
Chuỗi Workshop đã diễn ra trong hai buổi, sáng ngày 31/10/2023 tại phòng họp A0101 và chiều ngày 02/11/2023 tại phòng họp B, với sự tham dự của hơn 30 cán bộ giảng viên và gần 20 sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
SV ngành ngôn ngữ Anh bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp
Ngày 22/8/2023 tại phòng B106, ba SV ngành ngôn ngữ Anh đã xuất sắc bảo vệ thành công KLTN, thể hiện được sự hiểu biết, tư duy phản biện sắc bén, và kỹ năng giao tiếp tốt.
11 SV Khoa Ngoại ngữ bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp
Ngày 4/7, 11/7 và 20/7/2023 tại phòng B106, 11 SV ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc của Khoa đã xuất sắc bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.
Đoàn giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự Hội thảo quốc tế ICE 2023 tại Thái Lan
Ngày 17/06/2023, đoàn giảng viên Khoa Ngoại ngữ đã tham dự Hội thảo quốc tế về giáo dục lần thứ 10 (The 10th International Conference on Education - ICE 2023) tại Thái Lan.
Chuỗi Workshop trực tuyến “All about variables” & “Hypotheses”
Ngày 28/04/2023, Khoa Ngoại ngữ - TDTU đã phối hợp với Trường Đại học Nueva Vizcaya State (Philippines) tổ chức chuỗi Workshop Online với chủ đề “All about variables” & “Hypotheses”.
The 10th International Conference on Education (ICE 2023) and The 19th National Conference
June 17, 2023, At the Faculty of Education, Silpakorn University, Thailand and an Online Conference
Subscribe to Hội thảo–Tọa đàm