Nhảy đến nội dung

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Nâng cao tỷ lệ thành công khi phỏng vấn tại doanh nghiệp cho sinh viên khoa Ngoại ngữ
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tôn Đức
ffldebating
Cuộc thi FFL Debating Championships season 2
Cuộc thi “FFL Debating Championships” mùa thứ 2 đã quay lại với các bạn sinh viên khoa Ngoại ngữ. Đây không không chỉ là một sân chơi học thuật đơn thuần mà đây còn là một bài kiểm tra thực lực dành cho các bạn sinh viên về tài hùng biện bằng tiếng Anh.