Nhảy đến nội dung

Các đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên đã nghiệm thu

1. Đề tài: "Kỹ năng Nghe của sinh viên các lớp Anh Văn Giao Tiếp 1 trường Đại Học Tôn Đức Thắng: khảo sát thực tế giảng dạy và một số đề xuất nâng cao hiệu quả giảng dạy"

    GV thực hiện: ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức

    Hội đồng nghiệm thu đề tài :

- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng

- ThS. Vũ Phương Uyên, Khoa NN - Ủy viên 

- ThS. Nguyễn Thanh Phương, Khoa NN - Ủy viên 

- Phan Thị Thanh Thủy, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký


2. Đề tài: "Business letters for international co-operative activities at Ton Duc Thang University"

    GV thực hiện: ThS. Nguyễn Ngọc Tâm

    Hội đồng nghiệm thu đề tài :

- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng

- ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ, Khoa NN - Ủy viên 

- TS. Trần Trọng Đạo, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký

- Trần Quốc Hưng, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký


3. Đề tài: "Những điểm tương đồng và dị biệt giữa phương vị từ 上/下 trong tiếng Hán với từ tương ứng “trên/dưới” trong tiếng Việt và các lỗi sai của sinh viên khi sử dụng phương vị từ 上/下"

    GV thực hiện: ThS. Lương Diệu Vinh

    Hội đồng nghiệm thu đề tài :

- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng

- TS. Nguyễn Phước Lộc, Khoa NN - Ủy viên 

- TS. Hồ Tâm Đan, Khoa NN - Ủy viên

- Trần Quốc Hưng, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký